Prosjekter under utvikling

Vi har solid egenkapital og meget god økonomi og legger spesielt vekt på å ha orden i sakene til enhver tid. Ryddighet og redelighet er våre fremste konkurransefortrinn. Vi særpreges av solide avtaler, detaljoversikt i prosjekter og tydelig kommunikasjon med kunder, samarbeidspartnere og bidragsytere. Resultatet er prosjekter som gjennomføres i tråd med fremdriftsplan og budsjett. Vi har mange spennende prosjekter under bygging og utvikling og vil de neste årene omsette boliger for pluss/minus 200 millioner i året.