Noen utvalgte prosjekter

Vi bygger alt fra tomannsboliger og leilighetsprosjekter til feltutbygging som strekker seg over flere år. Grunntanken er – og har hele tiden vært – å utvikle nøkkelferdige prosjekter. Selskapet står for den totale gjennomføringen fra tomtekjøp og prosjektering til bygging og salg til sluttbrukeren. Vi utvikler gode hjem og sørger for at det omkringliggende landskapet blir vakkert. Siden etableringen i 2000 har Bolig & Eiendomsutvikling oppført rundt 1 500 boliger som huser mer enn 4 500 mennesker! Her viser vi deg noen av de ferdigstilte boligene.