HOLTERVEIEN 24

Den gamle eiendommen til Norsk Luftambulanse på Dyrløkke i Drøbak ligger innenfor den nye byutviklingsplanen til Frogn Kommune. Vi omregulerer eiendommen til boligformål og forventer å kunne starte salget av ca. 80-90 nye leiligheter i løpet av 2022/2023. Vi har et ønske om å utvikle boliger for førstegangs etablerte.

H24 som vi har valgt å kalle prosjektet, skal være et prosjekt hvor unge mennesker og familier har råd til å bo. Hvor spesielt unge mennesker i etableringsfasen gis muligheter til et moderne, urbant og bærekraftig bofelleskap. Dette skal være et godt alternativ til alle “utsikts” prosjektene for voksne, godt bemidlede i Drøbak sentrum de siste årene.

Fakta

Adresse: Holterveien 24 - Drøbak
Status: Under regulering
Størrelse tomt: 9650 kvm.

FLERE PROSJEKTER