Bolig & Eiendomsutvikling AS

Siden starten i 2000 har vi solgt mer nærmere 1 500 boliger. Vi utvikler nøkkelferdige boliger og står for den totale gjennomføringen fra tomtekjøp og prosjektering til bygging og salg til sluttbrukeren. Vi benytter alltid lokale og pålitelige eiendomsmeglere til å gjennomføre salgsprosessen.

Selskapets hovedsatsningsområder er Oslo og Akershus. Vi ekspanderer forsiktig og kontrollert og har gode ordrereserver, og lav risikoprofil. Mange prosjekter er under utvikling til enhver tid. Vi ønsker å utvikle gode hjem, at det omkringliggende landskapet blir vakkert, og at arbeidsplassen vår er inspirerende. I samarbeid med våre partnere skal vi skape varige verdier som skal gå i arv i generasjoner. Disse tre ordene preger all vår virksomhet: Fellesskap, ryddighet og skapende.

 • 2000

  Med sterk tro på oss selv og god utvikling i eiendomsmarkedet etableres Bolig & Eiendomsutvikling AS.

 • 2001

  11. september går inn i historiebøkene. Vi bygger vårt første store prosjekt som består av 32 utleieboliger på Jeløya. Vi kjøper to bygårder i Moss med tilsammen 19 leiligheter.

 • 2002

  Eier ved utgangen av året 120 utleieboliger.

 • 2003

  Vi kjøper Værftsgata 10 med 5000 kvm. næringseiendom og Vårli skole og starter omregulering av eiendommene til boligformål.

 • 2004

  Ny rødgrønn regjering. Vi kjøper Øvreskogen boligområde for 46 millioner kroner og bygger 106 boenheter der de kommende årene.

 • 2005

  Kjøper Råde ungdomsskole og bygger 31 leiligheter.

 • 2006

  Ny omsetningsrekord 160 millioner!

 • 2007

  Vi bygger 35 hytter i vannkanten på Larkollen.

 • 2008

  Finanskrise! Børskolaps, bankkonkurser, økt rente og generell frykt preger store deler av verden. Som de første i Norge innfører vi innbyttegarantier og vi får voldsomt mye medieopperksomhet på TV 2 og i landsdekkende aviser. Vi selger 36 boliger på tre måneder midt under den verste finanskrisen.

 • 2011

  Vi bygger 47 boliger i Dalens Hage, samt et par mindre prosjekter i Oppegård. Vi setter ny rekord med 180 milioner i omsetning.

 • 2012

  Vi starter byggingen av 18 fantastiske leiligheter Jeløya. Prosjektet Vaarlistranda står ferdig for innflytting i desember 2013.

 • 2013

  Vi innfører igjen innbyttegaranti for de som kjøper bolig i en av våre prosjekter.

 • 2015

  Salg og ferdigstillelse av 12 leiligheter i Sander Østre i Ski sentrum.

 • 2016

  Vi transformerer og ferdigstiller den gamle tekstilfabrikker Odlo fabrikker til 61 selveierleiligheter.

 • 2017

  Etter 7 års reguleringsarbeid, er det endelig klart for salgsstart av 33 eneboliger i rekke på Kjelsås. Alt ble solgt ut etter et par dager.

 • 2018

  Oppstart på byggearbeider av Centralen på Myrvoll stasjon. 48 selveier leiligheter med næringslokaler i 1.etg. i Oppegård Kommune.

 • 2019

  Byggestart på byggetrinn 2 på Myrvoll, med salgstart av Roof Gardens og Myrvoll Tårn. Innflytting for 48 leilighetskjøpere og åpning av en av landets største Kiwi forretninger på Centralen.

 • 2020

  Satt spaden i jorda på Kongsveien 83, for oppføring av 24 leiligheter.

 • 2021

  Oppstart på Durendalveien etter godt salg selv i vanskelig tid med Kovid 19.

 • 2022

  Ferdigstillelse av 53 leiligheter i No 1 Durendalveien, med store felles fasiliteter som lounge, treningsrom og badstue.

 • 2023

  Bråstopp i boligmarkedet, men vi blir medeier i Spro havn AS på Nesodden.

RESSURSGRUPPEN – DET LILLE EIENDOMSSELSKAPET I OPPEGÅRD

RessursGruppen AS er et holdingselskap som eier Bolig- og Eiendomsutvikling og fire andre datterselskaper. RessursGruppen har gjennom sine datterselskaper og sitt eierskap solid egenkapital og meget god økonomi. Paal Gundersen og Hans Olav Bjerketvedt eier 50 % hver av RessursGruppen gjennom hvert sitt holdingselskap. Begge to er aktive eiere og deltar i den daglige driften.

RessursGruppens eiere og totalt 10 ansatte har de siste 20 årene innehatt ledende stillinger innenfor eiendomsindustrien og besitter en betydelig kompetanse innen eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. Vi kjøper tjenester av nøyaktig de samme håndverksbedriftene og bruker den samme bankforbindelsen i dag som ved oppstarten i år 2000 – det er vi stolte av.

Org kart