TOMTER ØNSKES KJØPT

Bolig & Eiendomsutvikling AS søker alltid etter tomter, store eiendommer eller prosjekter for utvikling. Både uregulert – og regulerte tomter er av interesse, men bør ha en størrelse som utgjør 4 til 50 boenheter. Pris fra kr. 10 mill. til ca kr. 50. mill. Områder vi er interessert i er Oslo,  Akershus og Østfold.

Siden oppstart i 2000 har vi bygget nærmere 1500 boliger.

Ta kontakt med vår prosjekt- og utviklingssjef Matias Nylander, m: 908 21 639 / matias@beu.no

Fakta

Størrelse: Fra 4 til 50 enheter
Aktuelle området: Oslo, Akershus og Østfold
Pris: Fra kr. 5 mill. til kr. 50 mill.
Kontakt: Matias Nylander, M: 908 21 639. E: matias@beu.no

FLERE PROSJEKTER