Sosialt engasjement

Tilhørighet er vår drivkraft

Vi har utviklet 1 500 nøkkelferdige boliger siden 2000. Og for oss er det viktig at et godt hjem er mer enn kvalitet i tak og vegger. Det skal være det stedet der du føler deg hjemme. Det stedet du vil komme tilbake til. Vi kan derfor si at tilhørighet er en stor del av vår drivkraft.

I fellesskap med våre partnere ønsker vi nemlig å skape varige verdier som går i arv i generasjoner. Når vi utvikler boligområder og lokalmiljø der barn og voksne føler samhørighet og trives – det er da vi har klart å skape gode hjem.

Fellesskap og like muligheter

Tilhørighet til lokalmiljøet og inkludering, skjer blant menneskene i nabolaget. Investeringer i menneskene rundt de boligene vi bygger, gir en høyere samfunnsverdi for alle. Og den største samfunnsverdien ligger i å rette fokuset på barn og unge.

Vårt bidrag er å investere i idretten – en arena der man kan påvirke i mange positive retninger. Vi er derfor en stolt hovedsponsor av Kolbotn kvinnefotball. Dette er en klubb som gir jenter like muligheter som gutter, til å oppnå drømmen om å bli fotballspiller. Kolbotn kvinnefotball satser stort på å være en viktig arena for barns utvikling, mestring og tilhørighet. Å være inkludert i et idrettsfellesskap bygger sosial kompetanse for barn og unge. Dette mener vi er den første spikeren i byggeprosessen for fremtiden til et lokalmiljø.

 

#Kjæretrener-ser du meg?

For å styrke bredden og den viktige sosiale kompetansen til barn og unge har BEU Bolig og Eiendomsutvikling har gått inn som hovedpartner til Kolbotn idrettslag sitt prosjekt for inkludering #Kjæretrener. 90% av trenerne i Kolbotn IL er frivillige trenere. Det er trenerne som er «frontline» i inkluderingsarbeidet i klubben. Det er de som sørger for at barn med ulik bakgrunn, ulike hjem, ulike økonomiske forhold og ulike forutsetninger for idrett for møte andre barn, trygge voksne og drive med noe de synes er gøy.

#KjæreTrener er et program med mål om å bevisstgjøre og motivere trenerne i vervet sitt. De får gjennom prosjektet økt kompetanse om hvorfor noen holdes utenfor, og enkle verktøy til hvordan de kan bidra til å inkludere. Les mer om #kjæretrener her

https://www.kolbotnil.no/portal/arego/club/243/contentcategory/948548666

 

GODE HJEM OG STERKE LOKALMILJØ

Samarbeidet med den lokale idretten gir BEU muligheten til å ta et ekstra samfunnsengasjement utover boligbygging. Dette gir oss muligheten til å si at vi bygger gode hjem og sterke lokalmiljø, og skaper varige verdier som går i arv – forhåpentligvis i generasjoner fremover. Se den flotte konseptfilmen til #kjæretrenere, som vi har laget sammen med Kolbotn fotball kvinner.  “Vi tror at gode bomiljø handler om gode oppvekstvilkår”

BEU - GODE HJEM OG LOKALMILJØ

Kolbotn Fotball Kurs-i-Mitt-valg-for-barnehageansatte