Våre utleieboliger

Bolig & Eiendomsforvaltning har til enhver tid mellom 100 og 200 leiligheter for utleie, primært i Akershus og Østfold. Alle leilighetene er bygget av Bolig & Eiendomsutvikling og fremstår som nye og moderne boliger.

Bolig & Eiendomsforvaltning har inngått et samarbeid med de ulike kommunene når det gjelder tildeling av utleieboligene. Samarbeidet vi har med kommunene har ført til et godt og nytt tilbud hvor flere hundre mennesker, som av ulike årsaker står utenfor det ordinære boligmarkedet, tilbys verdige og gode boliger. Behovet for denne type boliger er stort og vi vil være med på å dekke dette markedet i de ulike kommunene.

Vi som jobber i BEU er stolte over våre utleieportefølje. Eiendommene er uten unntak, utviklet og bygget av Bolig & Eiendomsutvikling. Boligene tildeles av den respektive kommune til de som trenger det mest der og da. Vi er glad for å kunne tilby gode boliger for aleneforsørgere, enslige unge, gamle, rusmisbrukere, flyktninger og andre som kan defineres som vanskeligstilte i en kortere eller lengre periode i livet.