BEU er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!

 

 


 

MILJØPOLICY FOR BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING:

Vi har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine byggeprosjekter og kontortjenester. Dette skjer i hovedsak gjennom å etterspørre miljø- og klimavennlig leveranse fra sine samarbeidspartnere.

Dette gjøres gjennom:

 • Å tenke miljø som en integrert del av alle boligprosjekter
 • Å stille krav til miljøsertifisering (Miljøfyrtårn-, ISO14001-sertifisering eller tilsvarende) blant våre leverandører (i hovedsak entreprenører) der det er mulig
 • Å alltid levere boligprosjekter som er bedre på klima og miljø enn minstekravet i TEK
 • Å vurdere å BREEAM-sertifisere alle boligprosjekter.
  • Alltid BREEAM-sertifisere der vi vurderer at dette gir lønnsomhet i prosjektet
 • Å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten BEU
 • Å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
 • Å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
 • Å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
 • Å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

 

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid gjennom å søke ny informasjon, delta på kurs og konferanser der særlig miljø i boligprosjekter er på dagsorden.

Miljøfyrtårn-sertifisering

Fotokreditering: Miljøfyrtårn