Samfunnsbidrag

Tilhørighet er vår drivkraft

Vi har utviklet 1 500 nøkkelferdige boliger siden 2000. Og for oss er det viktig at et godt hjem er mer enn kvalitet i tak og vegger. Det skal være det stedet der du føler deg hjemme. Det stedet du vil komme tilbake til. Vi kan derfor si at tilhørighet er en stor del av vår drivkraft.

I fellesskap med våre partnere ønsker vi nemlig å skape varige verdier som går i arv i generasjoner. Når vi utvikler boligområder og lokalmiljø der barn og voksne føler samhørighet og trives – det er da vi har klart å skape gode hjem.

Fellesskap og like muligheter

Tilhørighet til lokalmiljøet og inkludering, skjer blant menneskene i nabolaget. Investeringer i menneskene rundt de boligene vi bygger, gir en høyere samfunnsverdi for alle. Og den største samfunnsverdien ligger i å rette fokuset på barn og unge.

Vårt bidrag er å investere i idretten – en arena der man kan påvirke i mange positive retninger. Vi er derfor en stolt hovedsponsor av Kolbotn kvinnefotball. Dette er en klubb som gir jenter like muligheter som gutter, til å oppnå drømmen om å bli fotballspiller. Kolbotn kvinnefotball satser stort på å være en viktig arena for barns utvikling, mestring og tilhørighet. Å være inkludert i et idrettsfellesskap bygger sosial kompetanse for barn og unge. Dette mener vi er den første spikeren i byggeprosessen for fremtiden til et lokalmiljø.

Mitt Valg – en del av ditt valg

For å styrke bredden og den viktige sosiale kompetansen til barn og unge har BEU etablert et samarbeid mellom Kolbotn kvinnefotball og stiftelsen Det er Mitt Valg.

Dette er et Lions program som underviser lærere og skolepersonell i sosial og emosjonell kompetanse. Gjennom et eget opplæringsprogram for idretten vil alle trenere og støtteapparatet rundt Kolbotn kvinnefotball bli kurset av Mitt Valg. De gir trenere og utøvere verktøy og ferdigheter som ikke står oppført i regelboka. Et viktig bidrag for å motarbeide mobbing, rusproblematikk og det å bli holdt utenfor fellesskapet. Erfaringer viser at vi får barn med en styrket mental og sosial kompetanse. Både på og utenfor idrettsbanen.

Gode hjem og sterke lokalmiljø

Samarbeidet med Det er Mitt Valg og Kolbotn kvinnefotball gir BEU muligheten til å ta et ekstra samfunnsengasjement utover boligbygging. Dette gir oss muligheten til å si at vi bygger gode hjem og sterke lokalmiljø, og skaper varige verdier som går i arv – forhåpentligvis i generasjoner fremover.

I forbindelse med lanseringen av prosjektet #duvelger sammen med Kolbotn Fotball Kvinner og Mitt valg, har vi laget et flott film til sosiale medier som skal inspirer trenere, spillere, foreldre og andre til å bli litt mer opptatt av hverandre. Mens vi vanligvis bygger boliger, skal vi i dette prosjektet bygge sterke jenter – både fysisk og mentalt. Igjen “Vi tror at gode bomiljø handler om gode oppvekstvilkår”

BEU - GODE HJEM OG LOKALMILJØ

Kolbotn Fotball Kurs-i-Mitt-valg-for-barnehageansatte