Åpenhet i BEU

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Bolig & Eiendomsutvikling / Ressurs Gruppen er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer at du kan be oss redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Det kan du gjøre ved å sende en epost til paal@beu.no. Slik loven er tydelig på skal svaret ditt komme innen 3 uker.

I tillegg finner du aktuell informasjon på denne nettsiden.

I og med vi er en bedrift med få egne ansatte og vi kjøper de håndverksmessige tjenestene, stiller vi vel så store krav til våre samarbeidspartnere som vår egen virksomhet. Vi velger i størst mulig grad de samme underleverandørene år etter år, for å enklere ha kontroll på dette.

Alle som er ansatt i selskapet har ansvar for å opptre etisk forsvarlig. De etiske retningslinjene våre angir regler og setter rammer som skal hjelpe oss å gjøre gode vurderinger og ta etisk riktige veivalg i det daglige arbeidet.